Opperduit en natuurbeheer

Opperduit

Het terrein Opperduit bestaat uit een klein perceeltje riet, tussen de Lekdijk en de rivier de Lek, gelegen bij het gelijknamige buurtschap Opperduit, ten oosten van Lekkerkerk. Ten zuidwesten van dit terrein ligt een natuurontwikkelingsgebied dat onlangs door Rijkswaterstaat is ingericht. In het kader van Ruimte voor de Rivier heeft Rijkswaterstaat een voormalig bedrijfsterrein afgegraven en heringericht als natuurgebied. Als de herinrichting is afgerond bestaat er de mogelijkheid dat Rijkswaterstaat het natuurbeheer van dit terrein overdraagt aan het Zuid-Hollands Landschap.
Het beheer is er op gericht om met een extensief beheer de ontwikkeling van een zoetwater getijdengebied met rietgors, geulen, slikken en stroomdalruigten waar de recreant via een pad van kan genieten, te realiseren.

Voor meer informatie over Het Zuid-Hollands Landschap: http://www.zuidhollandslandschap.nl/